• facebook
  • Trydar
  • Youtube
  • yn gysylltiedig

Ysbyty

Ysbyty-Ystafell-Lân1
14f207c93
a2491dfd1
e1ee30422

ATEB Ysbyty BSLtech

Defnyddir ystafelloedd glân ysbytai yn gyffredin mewn ystafelloedd gweithredu modiwlaidd, ICUs, ystafelloedd ynysu, a chyfleusterau meddygol eraill.Mae ystafelloedd glân meddygol yn ddiwydiant proffesiynol a phwysig, yn enwedig ystafelloedd gweithredu modiwlaidd sydd â gofynion llym ar gyfer glendid aer.Mae'r ystafell weithredu fodiwlaidd yn rhan bwysig o'r ysbyty ac mae'n cynnwys y brif ystafell lawdriniaeth a'r ardaloedd ategol.Y lefel glanweithdra optimaidd o amgylch y bwrdd gweithredu yw Dosbarth 100. Argymhellir fel arfer gosod nenfwd llif laminaidd wedi'i hidlo HEPA o leiaf 3 * 3m uwchben y bwrdd gweithredu i ddarparu cwmpas ar gyfer y bwrdd gweithredu a staff meddygol.Gall creu amgylchedd di-haint leihau cyfraddau heintio cleifion fwy na 10 gwaith, a thrwy hynny leihau dibyniaeth ar wrthfiotigau a lleihau niwed posibl i'r system imiwnedd ddynol.